Όροι χρήσης

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη χρήση υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν.

Η Crystal Cut Οργανισμός Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας, Πληροφορικής, Ειδών Πολυκαταστημάτων, Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής Crystal Cut) με έδρα στην οδό Πρωτέως αριθμό 92 στο Π. Φάληρο, ΑΦΜ 099879596, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, και ο χρήστης του παρόντος ιστοχώρου συμφωνούν στα εξής:

1. Η Crystal Cut επινόησε το σύστημα παροχής υπηρεσιών προς τις εταιρείες και τους καταναλωτές που ονομάζει valuemail24. Μέρος του συνόλου της παροχής υπηρεσιών παρέχονται μέσα από τη χρήση του ιστοχώρου www.valuemail24.com. Τα σχέδια του ιστοχώρου και κάθε σελίδας του, το λογισμικό που τον υποστηρίζει και οι λειτουργίες και διαδικασίες που περιλαμβάνει, αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν από την Crystal Cut και αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

2. Ορισμοί

2.1. Ως παρών ιστοχώρος ορίζεται ο ιστοχώρος www.valuemail24.com.
2.2. Ως χρήστης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στον παρόντα ιστοχώρο.
2.3. Ως μέλος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται στον παρόντα ιστοχώρο.
2.4. Οι πόντοι και τα tickets ορίζονται στην ενότητα του ιστοχώρου “πώς λειτουργεί”.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει να παραβιάσει τα συστήματα ασφαλείας του ιστοχώρου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο λογισμικό του.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους

4.1. Ο χρήστης αυτού του ιστοχώρου επιτρέπεται να γίνει μέλος μόνο αν διαθέτει ταυτότητα ή ανάλογο πιστοποιητικό και αν είναι πάνω από 18 ετών.
4.2. Τα μέλη πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες ή άλλου είδους πρόσωπα.
4.3. Τα μέλη πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να αποστέλλονται μηνύματα υπενθύμισης κωδικού εισόδου. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη, πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και να αφορούν τα άτομά τους και τα νοικοκυριά τους.
4.4. Κατά την εγγραφή του κάθε μέλος δημιουργεί ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο στο να μην αποκαλυφτούν από δική του παράλειψη τα στοιχεία πρόσβασης και για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η αποκάλυψή τους.
4.5. Κατά την εγγραφή κάθε μέλους δημιουργείται αυτόματα ένας λογαριασμός στον οποίο καταγράφονται οι κινήσεις πόντων, tickets, δώρων και μηνυμάτων και μέσω του οποίου το μέλος παρακολουθεί τις κινήσεις του. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει πρόσβαση τρίτου στο λογαριασμό του εξ’ υπαιτιότητας του μέλους.
4.6. Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερους από ένα λογαριασμό. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται: α. Περισσότεροι από ένας λογαριασμοί με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. β. Περισσότεροι από ένας λογαριασμοί με το ίδιο κινητό τηλέφωνο.

4.7. Το μέλος συναινεί στη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων και προσφορών βάσει των όσων περιγράφονται στην ενότητα του ιστοχώρου “Πώς λειτουργεί”.
4.8. Οι πόντοι και τα tickets που συλλέγονται μέσω των ενεργειών του μέλους όπως περιγράφεται στην ενότητα “πώς λειτουργεί” δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται σε άλλον λογαριασμό.
4.9. Τα μέλη μπορούν οποτεδήποτε να διαγράψουν το λογαριασμό τους και να πάψουν να είναι μέλη. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες που τα αφορούν θα διαγραφούν, καθώς και οι πόντοι και τα tickets. Το διαγραφέν μέλος δε φέρει κανένα δικαίωμα έναντι των πόντων και των tickets που έχει συλλέξει.
4.10. Κάθε μέλος, πλην των εργαζομένων στην Crystal Cut και των συγγενών έως και β’ βαθμού αυτών, συμμετάσχει σε όλες τις κληρώσεις που διενεργούνται με τόσους κλήρους όσα τα tickets που διαθέτει τη στιγμή της κλήρωσης. Κληρώσεις δώρων αξίας ίσης ή άνω των 1000 Ευρώ θα διενεργούνται παρουσία συμβολαιογράφου στην έδρα της Crystal Cut στο χρόνο που αναφέρεται στην αρχική ιστοσελίδα. Οι κληρώσεις δώρων αξίας κάτω των 1000 Ευρώ θα πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα στους χρόνους που αναφέρονται στην αρχική ιστοσελίδα. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε κλήρωση. Το δικαίωμα παραλαβής ενός δώρου από κλήρωση παύει να υφίσταται μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία κληρώσεως. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι νικητές συναινούν στην αναγραφή του πλήρους ονόματός τους και της περιοχής κατοικίας τους στον ιστοχώρο. Ειδικά για δώρα αξίας ίσης ή άνω των 1000 Ευρώ οι νικητές υποχρεούνται να παράσχουν, άμα τους ζητηθεί, φωτογραφία τους ή να συμμετέχουν σε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση της παραλαβής του δώρου χωρίς καμμία περαιτέρω απαίτηση.
4.11. Για την παραλαβή οποιουδήποτε δώρου ή αντικειμένου εξ ανταλλαγής πόντων το μέλος θα πρέπει να παρουσιάσει την ταυτότητά του ή να αποστείλει φωτοτυπία αυτής και να ακολουθήσει τη διαδικασία παραλαβής που τού υποδεικνύεται στον ιστοχώρο.
4.12. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος που αγοράστηκε από το Shopigen και δοθήκαν πόντοι ή/και tickets οι συγκεκριμένοι πόντοι ή/και tickets θα αφαιρούνται και τυχόν δώρα που έχουν αποκτηθεί με χρήση των ανωτέρω πόντων ή/και tickets θα ακυρώνονται.
4.13. Η Crystal Cut έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος εάν δε συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος. Η Crystal Cut διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρήσει τη συμπεριφορά του μέλους επιβλαβή για τους σκοπούς της.

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Crystal Cut

5.1. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων που υποστηρίζει τον ιστοχώρο και δεν θα πωληθούν ή θα εκχωρηθούν σε τρίτους. Η Crystal Cut ως υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί πιστά τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα της “πολιτικής απορρήτου”.
5.2. Η Crystal Cut δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα και τη λειτουργία και για τα αποτελέσματα λειτουργίας των δώρων και των προϊόντων που αποκτούνται μέσω κληρώσεων ή μέσω ανταλλαγής πόντων.

6. Υπόλοιποι όροι

6.1. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου παρέχεται χωρίς καμμία εγγύηση ως προς τις πληροφορίες που διαθέτει, ως προς οτιδήποτε μπορεί να είναι αντικείμενο επικοινωνίας από τους διαφημιζομένους και ως προς το αν η χρήση του είναι επιβλαβής για τον υπολογιστή σας. Η Crystal Cut δεν δεσμεύεται ως προς το ότι η λειτουργία του ιστοχώρου θα είναι χωρίς διακοπές ή χωρίς λάθη. Περαιτέρω η Crystal Cut δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ιστοχώρων τρίτων στους οποίους ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί έμμεσα ή άμεσα μέσω του παρόντος ιστοχώρου. Ο χρήστης του παρόντος ιστοχώρου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στο να προστατεύσει τον εαυτό του και τα ηλεκτρονικά συστήματά του από όποια ζημιά ήθελε συμβεί λόγω των ως άνω και δεν δικαιούται να εγείρει καμμία αξίωση εναντίον της Crystal Cut.
6.2. Η Crystal Cut διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή τη συμφωνία χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στους χρήστες.
6.3. Όποια διαφορά ήθελε προκύψει θα επιλύεται μέσω του Ελληνικού νόμου και εμπίπτει στη διακαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Δεκεμβρίου 2013